bedonderen

bedonderen
{{bedonderen}}{{/term}}
〈informeel〉
cheat (on)trick, 〈met geld ook〉 swindle
voorbeelden:
1   de boel bedonderen mess things up

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”